arrow_back Back

Promoter

DLX_LacI-Ptac_v1.0 (1HGJSI5)

No changes for "DLX_LacI-Ptac_v1.0 (1HGJSI5)"

AFilI

AflII (239CNE)

No changes for "AflII (239CNE)"

5' untranslated region

RBS BBa_B0032 + TAC (699CGKV)

No changes for "RBS BBa_B0032 + TAC (699CGKV)"

NdeI

NdeI (0KNCNP)

No changes for "NdeI (0KNCNP)"

N-terminus domain

GFPmut3b_PSO (6Z3C2GK)

No changes for "GFPmut3b_PSO (6Z3C2GK)"

Kpn2I

Kpn2I (24XC78)

No changes for "Kpn2I (24XC78)"

Your Custom gene

Double STOP codons (MJDCY28)

No changes for "Double STOP codons (MJDCY28)"

BamHI

BamHI (0O5CZ5)

No changes for "BamHI (0O5CZ5)"

C-terminus domain

ECK120010818 terminator (MNKCZEY)

No changes for "ECK120010818 terminator (MNKCZEY)"

KpnI

KpnI (61MC15)

No changes for "KpnI (61MC15)"

3' untranslated region

P1-41 terminator v2 (QZLU1L0)

No changes for "P1-41 terminator v2 (QZLU1L0)"

EcoRI

EcoRI (0DXC97)

No changes for "EcoRI (0DXC97)"

Terminator

Random sequence 3 (QR5CXD8)

No changes for "Random sequence 3 (QR5CXD8)"

XhoI

XhoI (07YCOD)

No changes for "XhoI (07YCOD)"

Vector Backbone

pDLX_6K100 (M3GC0NO)

No changes for "pDLX_6K100 (M3GC0NO)"

XbaI

XbaI (69EC3Q)

No changes for "XbaI (69EC3Q)"